Základní církevní škola Borohrádek

Církevní základní škola Borohrádek vznikla v roce 1992. Zřizovatelem je královehradecké biskupství. V současné době má škola okolo 60 žáků v pěti třídách prvního stupně. Ve třídách je průměrně do 15-ti dětí, tento limit nám dává možnost individuálního přístupu k integrovaných i nadaným dětem. Vyučujeme dle standardního učebního plánu jako 90 procent ostatních škol České republiky. Tento plán klade důraz na tradiční strukturu a nadstandard.

 

Angličtinu vyučujeme jako povinný předmět již od první třídy. Před koncem školního roku jezdíme na školu v přírodě, děti druhého a třetího ročníku navštěvují během roku Plaveckou školu v Dobrušce. Náboženství (jedna hodina týdně) je spojené s etickou výchovou, kde se děti upevňují mezilidské vztahy a morální zásadzy formou požitkového vyučování.

 

Mimoškolní a zájmové činnosti:

Anglická konverzace

Keramický kroužek

Sportovní hry

Hudební kroužek: Flétna, Kytara, Keyboard

Počítačový kroužek

Dramatický kroužek

Výtvarný kroužek

Rybářsko přírodovědný kroužek

Sborový zpěv

Relaxační kroužek

 

Vyhledávání