Informace

Péče o výjimečně nadané dítě

Umožňujeme vysoce nadaným dětem individuální plán výuky a upravenou docházku. Klademe velký důraz na podporu sportvních talentů, kteří nás již několik let skvěle reprezentují na okresních a krajských soutěžích v atletice a míčových hrách.

Výtvarně nadané děti se skvěle umísťují v celorepublikových soutěžích škol. O kvalitě výuky svědčí i počty našich absolventů na gymnáziích.

 

Péče o integrované děti

Podmínky i zaměření školy jsou ideální k integraci pomalejších dětí nebo dětí s vývojovými poruchami učení (dyslexie...). Po dohodě s pedagogicko-psychologogickou poradnou takovému žáku sestavíme individální plán výuky spojený s  reedukací včetně možnosti slovního hodnocení i na vysvědčení. Pokud některé dítě vyžaduje zvláštní péči, je k dispozici pedagogická asistentka.

 

Spolupráce školy s rodiči

Školská rada, jako oficiální orgán zastupující rodiče, funguje již jedenáctým rokem, neoficiálně se snažíme být s rodiči v co  nejužším kontaktu. Proč? Protože nám, učitelům a rodičům jde přece o stejnou věc - aby se naše děti co nejvíce naučily, aby je to bavilo a hlavně - aby z nich vyrostli rovní lidé se správními hodnotami. Tradicí se stalo Adventní a Velikonoční tvoření, kdy děti s učiteli a rodiči pečou a vyrábí různé dekorace.

 

Kam dále z páté třídy?

Naši absolventi mohou pokračovat v povinné školní docházce v borohrádecké škole, nebo dojíždět na kteroukoliv ZŠ. Mnoho našich žáků pokračuje na osmiletém gymnáziu Dr. E. Holuba v Holicích.

Vyhledávání